การเลือกป้ายไฟ LED ราคาถูกสำหรับโฆษณาต่อธุรกิจของเรา

sandyled-com

ป้ายโฆษณาถือว่าเป็นสื่อสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจ เรื่องคม ชัดของสื่อถือเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะป้ายโฆษณาทั่วไปมักจะมีปัญหาคือเมื่อเวลาที่มีแสงน้อยมักจะมองเห็นไม่ค่อยชัด หรือเสื่อมสภาพไปตามสภาพภูมิอากาศ ดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยีหลอด LED มาพัฒนาเป็นป้ายไฟ LED ราคาถูก สำหรับโฆษณาจนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และมีการกินงานรื่นเริงตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บนถนนในตัวอาคาร สถานีรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งพื้นที่โฆษณาตามตึกต่าง ๆ ก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งาน ป้ายไฟ LED ราคาถูก คือแผ่นป้ายที่ประกอบด้วยหลอด LED และวงจรไฟฟ้า ซึ่งป้ายไฟ LED ราคาถูก นอกจากจะนิยมนำมาใช้ในการทำแผ่นป้ายสำหรับแฟนคลับต่าง ๆ แล้ว ยังมีการนำไปใช้งานในรูปร่างอื่น ๆ อีกเช่น ป้ายไฟวิ่ง ซึ่งเป็นป้ายไฟสำหรับพิมพ์ข้อความที่ต้องการประชา

สัมพันธ์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเห็นได้ระยะไกล สามารถตั้งค่าการแสดงผลได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และป้ายไฟ LED สำหรับงานโฆษณา ซึ่งทั้งสองแบบมีทั้งแบบติดตั้งภายในอาคาร และแบบติดตั้งภายนอกอาคาร ป้ายไฟ LED ราคาถูกแบบติดตั้งในอาคาร และแบบติดตั้งภายนอกอาคารแตกต่างกันอย่างไร ป้ายไฟแบบติดตั้งในอาคารมักจะใช้เป็นแบบป้ายไฟวิ่ง ซึ่งจะติดตั้งภายในอาคารเท่านั้น เช่น ห้องประชุม เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมักจะพบป้ายประเภทนี้ ได้ตามหน่วยงานราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน ร้านอาหาร สนามบิน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่วนป้ายไปแบบติดตั้งภายนอกอาคารจะมีความคงทนบุหงันกว่า กันน้ำได้ มีความเข้มของแสงมากและมองเห็นได้ชัดแม้ในเวลากลางวัน เช่น ป้ายข้อมูล

สำหรับงานโฆษณาโดยทั่วไปแล้วส่วนมากมักจะเป็นงานแบบติดตั้งนอกอาคารมากกว่าภายในอาคาร จึงควรเลือกป้ายไฟ LED out door full color ซึ่งเป็นป้ายที่เหมาะสำหรับประชาสัมพันธ์และแสดงภาพต่าง ๆ กลางแจ้ง เช่น ติดตรงข้างอาคาร หรือป้ายโฆษณาแบบมีเสาตั้งพื้นเป็นต้น เพราะมีความคมชัดสูงจึงสามารถเหลือบเห็นได้ในระยะไกล มีขนาดตั้งแต่ P10-P16 ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เนื่องจากตัวป้ายมีคุณสมบัติกันน้ำได้ กันแดดได้ จึงสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยจำกัดการทำงานทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Comments are closed.